ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym i Obwodu Drogowego w RDW Złotów oraz Obwodu Drogowego w Szamocinie

Data ogłoszenia: 2020-12-07
Termin składania ofert: do 2020-12-15 10:00:28
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów

Opis zamówienia

Sprzątania pomieszczeń w budynku administracyjnym i Obwodu Drogowego w RDW Złotów oraz Obwodu Drogowego w Szamocinie w 2021r.

Pliki do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?