ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w 2021 r.

Data ogłoszenia: 2020-12-18
Termin składania ofert: do 2021-01-14 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Koło

Opis zamówienia

Cześć I- Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w 2021 r. - DW 263,266,269,270,473. Część II- Oczyszczenie nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w 2021 r. - DW 470,471, 478.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?