ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oczyszczanie pasa drogowego na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Data ogłoszenia: 2020-12-18
Termin składania ofert: do 2020-12-29 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu - oczyszczanie pasa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ - oczyszczanie pasa

Wzór umowy - oczyszczanie pasa

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert - oczyszczanie pasa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - oczyszczanie pasa

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - oczyszczanie pasa

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?