ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie w roku 2021

Data ogłoszenia: 2020-12-18
Termin składania ofert: do 2020-12-29 10:00:18
Prowadzący postępowanie: RDW Konin

Opis zamówienia

Oczyszczanie elementów i urządzeń kanalizacji deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Koninie w roku 2021

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

formularze edytowalne

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?