ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Dostawa masy bitumicznej na zimno do siedziby RDW Konin w roku 2021

Data ogłoszenia: 2020-12-17
Termin składania ofert: do 2020-12-28 10:00:58
Prowadzący postępowanie: RDW Konin

Opis zamówienia

Dostawa masy bitumicznej na zimnodo siedziby RDW Konin w roku 2021

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Odpowiedzi

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

umowa

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?