ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wykonanie usług związanych z usuwaniem zwłok zwierząt, padłych w wyniku kolizji drogowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Data ogłoszenia: 2020-12-17
Termin składania ofert: do 2020-12-28 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan

Opis zamówienia

Wykonanie usług związanych z usuwaniem zwłok zwierząt, padłych w wyniku kolizji drogowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?