ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjnych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie w 2021 roku

Data ogłoszenia: 2020-12-16
Termin składania ofert: do 2020-12-16 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków

Pliki do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?