ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Dostawa emulsji asfaltowej do Obwodu Drogowego w Międzychodzie na 2021

Data ogłoszenia: 2020-12-16
Termin składania ofert: do 2020-12-28 12:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa emulsji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Wzór umowy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?