ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Oczyszczanie pasa drogowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie

Data ogłoszenia: 2020-12-16
Termin składania ofert: do 2020-12-28 10:00:05
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów

Opis zamówienia

Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?