ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Czyszczenie studzienek ściekowych ulicznych wraz z przykanalikami na drogach wojewódzkich na terenie RDW Szamotuły na 2021

Data ogłoszenia: 2020-12-16
Termin składania ofert: do 2020-12-28 10:00:51
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Czyszczenie studzienek ściekowych

wzór umowy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?