ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Dostawa drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej rodzaju C 65 B3 PU/RC do Obwodu Drogowego w Opalenicy oraz Obwodu Drogowego w Wolsztynie.

Data ogłoszenia: 2020-12-16
Termin składania ofert: do 2020-12-28 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

ZZO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IOWO

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Inne informacje

Wzór umowy.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?