ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach na 2021 r.

Data ogłoszenia: 2020-12-15
Termin składania ofert: do 2020-12-23 10:00:54
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły

Opis zamówienia

Wykonanie usługi związanej ze zbieraniem odpadów z pasa drogowego na całej jego szerokości (strona lewa i prawa) zgodnie z km dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach - DW nr 116, 143, 150, 184, 182, 186, 133, 160, 185

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Zbieranie odpadów z pasa drogowego

Wzór umowy Zbieranie odpadów z pasa drogowego

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?