ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal na odcinku Rogóźno-Chrustowo wraz z budową chodnika w m. Rybno w granicach istniejącego pasa drogowego – Etap II

Data ogłoszenia: 2020-12-15
Termin składania ofert: do 2020-12-30 12:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Koło

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

treść pytania wraz z wyjaśnieniem

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

IPU

Część opisowa, rysunkowa, PR, TER, tabele

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

wzory protokołów

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?