ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt z pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie

Data ogłoszenia: 2020-12-14
Termin składania ofert: do 2020-12-22 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów

Opis zamówienia

Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt z pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu 14_12_2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?