ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Usługa związana ze zbieraniem śmieci z pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.

Data ogłoszenia: 2020-12-14
Termin składania ofert: do 2020-12-22 10:45:00
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie_o_zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze_zestawienie_ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik_informacja

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie_o_udzieleniu_zamówienia

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?