ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Dostawa masy mineralno-asfaltowej „na zimno” do siedziby WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole, ul. Toruńska 200

Data ogłoszenia: 2020-12-14
Termin składania ofert: do 2020-12-28 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Koło

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

treść pytania wraz z wyjaśnieniem

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

informacja o zawartej umowie

Inne informacje

tabela elementów rozliczeniowych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?