ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu.

Data ogłoszenia: 2020-12-11
Termin składania ofert: do 2020-12-21 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

ZZO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IOWO

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Inne informacje

Wzór umowy.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?