ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zbieranie ,transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie RDW Szamotuły 2021

Data ogłoszenia: 2020-12-11
Termin składania ofert: do 2020-12-21 11:46:08
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu utylizacja padliny

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Utylizacja padliny

Wzór umowy

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?