ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wykonanie usług związanych z usuwaniem padłych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Kole.

Data ogłoszenia: 2020-12-11
Termin składania ofert: do 2020-12-21 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Koło

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?