ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Szamotuły na 2021 r.

Data ogłoszenia: 2020-12-10
Termin składania ofert: do 2020-12-18 10:00:31
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu Konserwacja sygnalizacji 2021

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Konserwacja sygnalizacji świetlnej 2021

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?