ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Kompleksowe wykonywanie usług związanych ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych w budynku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 i pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Hawelańskiej 10

Data ogłoszenia: 2020-12-09
Termin składania ofert: do 2020-12-09 12:00:00
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań

Pliki do pobrania

Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?