ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie

Data ogłoszenia: 2020-12-02
Termin składania ofert: do 2020-12-11 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

informacja o unieważnieniu postępowania

Inne informacje

informacja o unieważnieniu postępowania

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?