ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie w roku 2021.

Data ogłoszenia: 2020-12-02
Termin składania ofert: do 2020-12-22 10:00:01
Prowadzący postępowanie: RDW Konin

Opis zamówienia

Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie w roku 2021.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ z umową

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?