ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Konserwacja i bieżące naprawy sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich RDW Złotów

Data ogłoszenia: 2020-12-02
Termin składania ofert: do 2020-12-10 10:00:17
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

Zestawienie sygnalizacji świetlnych

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?