ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnej w ilości 54 szt. na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Data ogłoszenia: 2020-11-25
Termin składania ofert: do 2020-12-15 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU sygnalizacje 2021r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ sygnalizacje 2021r.

WZÓR UMOWY sygnalizacje 2021r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - konserwacja sygnalizacji

Inne informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sygnalizacja

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?