ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Dostawa masy mineralno-emulsyjnej na zimno

Data ogłoszenia: 2020-10-15
Termin składania ofert: do 2020-10-23 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Treść pytania oraz odpowiedź

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?