ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Nasadzenia drzew na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.

Data ogłoszenia: 2020-10-02
Termin składania ofert: do 2020-10-12 10:00:18
Prowadzący postępowanie: RDW Koło

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ nasadzenia 2020

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inne informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?