ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Frezowanie nawierzchni na zimno w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Data ogłoszenia: 2020-09-23
Termin składania ofert: do 2020-10-08 10:30:00
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan

Opis zamówienia

Frezowanie nawierzchni na zimno w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?