ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania RDW w Nowy Tomyśl.

Data ogłoszenia: 2020-09-23
Termin składania ofert: do 2020-10-02 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

zzo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IOWO

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Inne informacje

Wzór umowy.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?