ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Nasadzenia drzew na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Data ogłoszenia: 2020-09-18
Termin składania ofert: do 2020-09-28 09:45:00
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie_o_zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wynik_informacja

Informacja o zawartej umowie

Info o zawarciu umowy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?