ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno do siedziby RDW Złotów

Data ogłoszenia: 2020-09-17
Termin składania ofert: do 2020-09-28 10:00:32
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Treść pytań z odpowiedziami

OFERTA + FORMULARZE w wersji edytowalnej

Treść pytań z odpowiedziami

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?