ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Data ogłoszenia: 2020-09-09
Termin składania ofert: do 2020-09-17 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nasadzenia 2020r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ nasadzenia 2020r.

WZÓR UMOWY nasadzenia 2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT nasadzenia, 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NASADZENIA 2020

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nasadzenia, 2020r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?