ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Szamotułach

Data ogłoszenia: 2020-09-07
Termin składania ofert: do 2020-09-16 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu masa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Dostawa masy na zimno 2020

Zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

Projekt umowy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?