ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Nasadzenia drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie

Data ogłoszenia: 2020-08-31
Termin składania ofert: do 2020-09-08 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Konin

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Druk oferty i formularze

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacja o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?