ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Nasadzenie drzew w pasie drogowym dróg wojewódzkich RDW Szamotuły

Data ogłoszenia: 2020-08-26
Termin składania ofert: do 2020-09-03 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ Nasadzenie drzew

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?