ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYŚLU WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Data ogłoszenia: 2020-08-26
Termin składania ofert: do 2020-09-04 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl

Opis zamówienia

Zamówienie publiczne: OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W NOWYM TOMYŚLU WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

zzo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

IOWO

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Inne informacje

Wzór umowy

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?