ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Wykonania usługi związanej z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni wysepek, chodników oraz peronów zatok autobusowych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Data ogłoszenia: 2020-08-24
Termin składania ofert: do 2020-09-01 09:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Gniezno

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU chwasty 2020r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ chwasty 2020r.

WZÓR UMOWY chwasty 2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT chwasty, 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA o WYBORZE chwasty, 2020r.

Informacja o zawartej umowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA chwasty, 2020r.

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?