ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko polegająca na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego m. Rzymsko BG- etap II

Data ogłoszenia: 2020-08-19
Termin składania ofert: do 2020-09-03 10:00:20
Prowadzący postępowanie: RDW Koło

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

TER

TER - edytowalna

Przedmiar robót

Dokumentacja etap II

SST

Wzory protokołów

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?