ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Naprawa nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich przy zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej modyfikowanej i grysów na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole – DW Nr 263, Nr 270, Nr 473

Data ogłoszenia: 2020-06-23
Termin składania ofert: do 2020-07-09 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Koło

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Inne informacje

Tabela Elementów Rozliczeniowych

SST

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?