ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Złotowie

Data ogłoszenia: 2020-06-02
Termin składania ofert: do 2020-06-10 10:00:00
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu (5)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

SIWZ oczyszczanie 5

Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Chcesz złożyć wniosek do WZDW?