Zamówienia publiczne poniżej progów

Data ogłoszeniaTermin składania ofertNazwa zamówieniaProwadzący postępowanieInformacja o progach
2019-06-192019-07-04 12:00Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449 Syców – Błaszki w m. PisarzowiceWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-06-172019-07-02 12:00Sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 184 na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Lipową w m. SzamotułyWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-06-122019-06-28 12:00Bieżąca konserwacja drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Barłożnia od km 25+970 do km 26+615WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-06-122019-06-27 12:00Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca – Pyzdry na odc. Pietrzyków – Rataje w km proj. 0+000 - 0+300WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-06-102019-07-01 12:00Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała WełnaWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-06-072019-06-25 10:00Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w m. Dźwierszno Wielkie str. prawaRDW ZłotówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-06-072019-06-24 10:00Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko polegająca na budowie chodnika i zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego m. Rzymsko BG- etap IIRDW KołoZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-312019-06-11 10:00Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w ZłotowieRDW ZłotówZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-242019-06-10 12:00Rozbiórka budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej położonych w miejscowości Krajenka przy ul. Złotowskiej 23 i 25, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-232019-06-07 12:00Wymiana dylatacji mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 w km 78+564 (nitka północna) w PileWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-212019-05-08 10:00Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie RDW CzarnkówWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-202019-05-29 10:00OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY OPADOWE NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŚCIANIE WRAZ Z WYKONANIEM ANALIZ ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCHRDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-172019-06-04 12:00Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko – Czarnków polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst od km 8+030 do km 10+070 (strona prawa) – odcinek od km 1+466,30 do km 2+044,25WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-172019-04-26 00:00Koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na ternie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie DW 309, 323RDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-162019-05-27 10:00Utrzymanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, ścieków oraz krawężników wg wskazanej lokalizacji poprzez usuwanie przerastającej zieleni na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.RDW KołoZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-162019-04-26 00:00Koszenie traw z podziałem na rowy i pobocza przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na trenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie DW 432RDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-162019-06-04 13:00Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej 180 na odcinku Trzcianka – Wrząca od km 22+600 do km 26+130WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-152019-05-31 12:00Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431 na odcinku ul. Rolna w m. Wronczyn – ul. Poznańska w m. ModrzeWZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-05-142019-04-10 09:00Oczyszczanie pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 434, 309 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w KościanieRDW KościanZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły
2019-04-302019-05-16 12:00Wykonanie oznakowania poziomego wybranych ciągów dróg wojewódzkich na terenie 3 Rejonów Dróg Wojewódzkich (Gniezno, Kościan, Szamotuły).WZDW PoznańZamówienie do progów unijnychZobacz szczegóły