Sprzedaż kserokopiarki OLIVETTI D-COPIA 1600

Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż kserokopiarki OLIVETTI D-COPIA 1600.

23 października 2019