Sprzedaż kserokopiarki OLIVETTI D-COPIA 1600

Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż kserokopiarki Olivetti D-COPIA 1600.

8 listopada 2019