Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 432 na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 432 na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie.

15 stycznia 2020

29 stycznia 2020