Sprzedaż drzew “na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 263 na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 263 na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole.

16 maja 2019

6 czerwca 2019