Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich RDW Koło

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogłszenie

ogloszenie

Specyfikacja

siwsdnp-specyfikacja

Szczegółowy wykaz drzew

szczegolowy-wykaz-drzew

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze oferty