Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 431 m. Rogalinek na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie

Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie ogłasza postępowanie dot. sprzedaży drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 431 m. Rogalinek na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie.

26 listopada 2019

6 grudnia 2019