Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w ilości 26 szt.

19 grudnia 2018

4 stycznia 2019