Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie dróg wojewódzkich nr 143, 182, 184, 185, 186, 187 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach

Ogłoszenie przetargu

SIWZ

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia