Sprzedaż drzew „na pniu” RDW Koło

Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w ilości 26 szt.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY DRZEW NA PNIU

SIWSDNP

Informacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o unieważnieniu postępowania